ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η EMC ΕΛΛΑΣ αποτελείται από μηχανικούς και τεχνικούς με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και πολύχρονη εμπειρία. Η συνεχής εκπαίδευση τόσο στο εσωτερικό (Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια) όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με τους εθνικούς και διεθνείς φορείς τυποποίησης και πιστοποίησης, διατηρεί το προσωπικό απόλυτα ενήμερο για τις τρέχουσες εξελίξεις στην πιστοποίηση των προϊόντων και τις δοκιμές.

Η κατάρτιση και η συνεχής βελτίωση του προσωπικού αποτελούν τις υψηλότερες προτεραιότητες της εταιρείας.

Συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευση παρέχεται σε όλους τους απασχολούμενους στην ΕΜ C ΕΛΛΑΣ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής ικανότητά τους να φέρουν σε πέρας τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Οι δραστηριότητες της EMC ΕΛΛΑΣ περιλαμβάνουν:

  • Τον έλεγχο συμμόρφωσης προϊόντων και
  • Τα εργαστήρια ελέγχου/δοκιμών

Υπηρεσίες Πιστοποίησης Προϊόντων

Ο φορέας ελέγχου προϊόντων έχει δημιουργηθεί με στόχο να παρέχει προσβάσιμες υπηρεσίες σε όλους τους αιτούντες, των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν εντός του δηλωθέντος πεδίου των οδηγιών 2014/30/ΕΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και 2014/53/(RED)ΕΚ.

Οι διαδικασίες ελέγχου της εταιρείας έχουν διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ (αρ. πιστ.112)

Εργαστήρια δοκιμών

Τα εργαστήρια δοκιμών βρίσκονται στη ΤΑΝΑΓΡΑ εντός των εγκαταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ και αποτελούνται από:

1. Το εργαστήριο εσωτερικού χώρου (indoor test site )

Το εργαστήριο εσωτερικού χώρου καταλαμβάνει 750μ 2 περίπου και αποτελείται από έναν θωρακισμένο θάλαμο 3 ων μέτρων και από έναν ανηχωικό 10μ θάλαμο.

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι άρτια εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να εκτελούν όλες τις απαραίτητες δοκιμές για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των οδηγιών 2014/30/EK, 2014/53/(RED)EK, 2014/35/EK.

2. Το εργαστήριο εξωτερικού χώρου (outdoor test site ) πλήρως εξοπλισμένο για το σκοπό των εξωτερικών μετρήσεων όπου απαιτείσαι.

Οι μέχρι σήμερα επενδύσεις σε εξοπλισμό υπερβαίνουν τα 3.000.000 Ευρώ.

Παρ' όλα αυτά το εξοπλιστικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται προσανατολισμένο στη διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό.